HOME試験活用事例大学における活用(単位認定)

本文を印刷する

大学における活用状況
単位認定

<区分名 凡例> (iパス)ITパスポート試験 /(基本)基本情報技術者試験 /(応用)応用情報技術者試験 /(セキュマネ)情報セキュリティマネジメント試験
<他活用 凡例> (入)入試優遇 /(シ)シラバス参考授業 /(対)対策講座 /(推)受験推奨
学校数:125校
No. 都道
府県
大学名 活用している試験区分と学部等名 大学
サイトへ
他活用
iパス 学部等名 基本 学部等名 応用 学部等名 セキュ
マネ
学部等名
1北海道小樽商科大学全学部全学部
2北海道苫小牧駒沢大学全学部全学部シラバス受験対策講座受験推奨
3北海道北海道科学大学工学部(情報工学科、電気電子工学科)、未来デザイン学部(メディアデザイン学科)工学部(情報工学科、電気電子工学科)、未来デザイン学部(メディアデザイン学科)工学部(情報工学科、電気電子工学科)、未来デザイン学部(メディアデザイン学科)シラバス
4北海道函館大谷短期大学コミュニティ総合学科コミュニティ総合学科 別ウィンドウで開くシラバス受験対策講座受験推奨
5青森県八戸工業大学工学部(システム情報工学科)工学部(システム情報工学科)工学部(システム情報工学科)工学部(システム情報工学科)受験対策講座
6宮城県東北工業大学全学部全学部全学部入試優遇受験対策講座受験推奨
7山形県東北公益文科大学入試優遇シラバス受験推奨
8茨城県茨城大学人文社会科学部工学部入試優遇
9茨城県筑波技術大学産業技術学部産業技術学部シラバス
10茨城県流通経済大学全学部全学部 別ウィンドウで開く入試優遇シラバス受験対策講座
11栃木県作新学院大学経営学部経営学部経営学部経営学部入試優遇受験対策講座受験推奨
12栃木県宇都宮共和大学シティライフ学部入試優遇シラバス受験対策講座受験推奨
13群馬県群馬県立女子大学国際コミュニケーション学部国際コミュニケーション学部受験対策講座
14群馬県共愛学園前橋国際大学全学部全学部全学部全学部入試優遇
15群馬県上武大学ビジネス情報学部ビジネス情報学部ビジネス情報学部入試優遇シラバス受験推奨
16群馬県高崎商科大学全学部入試優遇受験対策講座受験推奨
17埼玉県埼玉大学工学部(情報システム工学科)工学部(情報システム工学科)シラバス
18埼玉県十文字学園女子大学人間生活学部生活情報学科人間生活学部生活情報学科 別ウィンドウで開く入試優遇シラバス受験対策講座受験推奨
19埼玉県駿河台大学全学部全学部法学部、経済経営学部、メディア情報学部、心理学部入試優遇受験対策講座受験推奨
20埼玉県東京国際大学全学部入試優遇受験対策講座
21埼玉県日本薬科大学薬学部(医療ビジネス薬科学科)入試優遇シラバス受験対策講座受験推奨
22埼玉県埼玉女子短期大学商学科、国際コミュニケーション学科受験推奨
23千葉県明海大学外国語学部、経済学部、不動産学部、ホスピタリティ・ツーリズム学部外国語学部、経済学部、不動産学部、ホスピタリティ・ツーリズム学部
24千葉県千葉商科大学商経学部、サービス創造学部商経学部入試優遇シラバス受験対策講座受験推奨
25千葉県東京情報大学総合情報学部総合情報学部総合情報学部 別ウィンドウで開く入試優遇受験対策講座受験推奨
26千葉県麗澤大学外国語学部 別ウィンドウで開く入試優遇シラバス受験対策講座受験推奨
27東京都大妻女子大学社会情報学部社会情報学部入試優遇受験対策講座受験推奨
28東京都国士舘大学政経学部政経学部政経学部入試優遇受験対策講座
29東京都駒澤大学経済学部経済学部経済学部入試優遇
30東京都清泉女子大学全学部 別ウィンドウで開く入試優遇
31東京都創価大学理工学部(情報システム工学科)理工学部(情報システム工学科)受験対策講座
32東京都大正大学全学部
33東京都高千穂大学全学部入試優遇受験対策講座
34東京都帝京大学経済学部、法学部、文学部、外国語学部、教育学部、理工学部理工学部(機械・精密システム工学科、航空宇宙工学科、情報電子工学科)入試優遇受験対策講座受験推奨
35東京都東京工芸大学工学部(一部の学科を除く)工学部(一部の学科を除く)工学部(一部の学科を除く)入試優遇シラバス受験推奨
36東京都東京富士大学全学部入試優遇
37東京都東洋大学入試優遇シラバス受験対策講座受験推奨
38東京都文京学院大学経営学部入試優遇シラバス受験推奨
39東京都武蔵大学全学部入試優遇受験対策講座
40東京都東海大学全学部全学部全学部入試優遇シラバス受験対策講座
41東京都自由が丘産能短期大学能率科能率科能率科能率科
42東京都創価女子短期大学国際ビジネス学科入試優遇受験対策講座受験推奨
43東京都帝京大学短期大学全学科受験対策講座受験推奨
44神奈川県神奈川工科大学情報学部、創造工学部(ホームエレクトロニクス学科、ロボット・メカトロニクス学科)情報学部、創造工学部(ロボット・メカトロニクス学科)、工学部(電気電子情報工学科)工学部(電気電子情報工学科)情報学部(情報工学科、情報メディア学科) 別ウィンドウで開く入試優遇受験対策講座受験推奨
45神奈川県関東学院大学理工学部、建築・環境学部理工学部、建築・環境学部理工学部、建築・環境学部理工学部、建築・環境学部入試優遇
46神奈川県産業能率大学経営学部、情報マネジメント学部経営学部、情報マネジメント学部経営学部、情報マネジメント学部経営学部、情報マネジメント学部入試優遇受験対策講座受験推奨
47神奈川県横浜商科大学商学部商学部シラバス受験対策講座受験推奨
48新潟県敬和学園大学全学部シラバス受験対策講座
49新潟県長岡大学全学部 別ウィンドウで開く入試優遇シラバス受験対策講座受験推奨
50新潟県新潟経営大学経営情報学部経営情報学部入試優遇シラバス受験対策講座受験推奨
51新潟県新潟産業大学全学部全学部 別ウィンドウで開く入試優遇シラバス受験推奨
52福井県仁愛大学シラバス
53山梨県山梨英和大学人間文化学部人間文化学部人間文化学部 別ウィンドウで開く入試優遇
54長野県信州大学人文学部人文学部、経済学部人文学部、経済学部入試優遇シラバス
55長野県清泉女学院大学受験推奨
56岐阜県朝日大学経営学部入試優遇受験推奨
57岐阜県岐阜聖徳学園大学経済情報学部経済情報学部経済情報学部経済情報学部
58静岡県静岡産業大学経営学部・情報学部経営学部・情報学部経営学部・情報学部入試優遇シラバス受験対策講座受験推奨
59静岡県常葉大学教育学部、外国語学部、造形学部教育学部、外国語学部、造形学部シラバス
60愛知県愛知学院大学商学部、経営学部商学部商学部入試優遇シラバス受験対策講座受験推奨
61愛知県愛知淑徳大学全学部全学部 別ウィンドウで開く入試優遇シラバス受験対策講座受験推奨
62愛知県金城学院大学全学部全学部入試優遇シラバス
63愛知県椙山女学園大学文化情報学部、現代マネジメント学部文化情報学部、現代マネジメント学部入試優遇シラバス受験対策講座
64愛知県中京大学経営学部入試優遇受験対策講座
65愛知県中部大学工学部、経営情報学部工学部、経営情報学部工学部入試優遇シラバス受験対策講座
66愛知県名古屋学院大学経済学部、商学部、法学部、外国語学部、スポーツ健康学部商学部入試優遇受験対策講座
67愛知県名古屋商科大学全学部入試優遇受験対策講座
68愛知県名古屋文理大学情報メディア学部情報メディア学部情報メディア学部入試優遇シラバス受験対策講座
69愛知県日本福祉大学経済学部(経済学科)、福祉経営学部(医療・福祉マネジメント学科)、健康科学部(福祉工学科情報工学専修)経済学部(経済学科)、福祉経営学部(医療・福祉マネジメント学科)、健康科学部(福祉工学科情報工学専修)健康科学部(福祉工学科情報工学専修)健康科学部(福祉工学科情報工学専修) 別ウィンドウで開くシラバス
70滋賀県滋賀大学経済学部経済学部経済学部シラバス
71滋賀県びわこ学院大学教育福祉学部教育福祉学部入試優遇受験推奨
72滋賀県びわこ学院大学短期大学部入試優遇受験推奨
73京都府京都橘大学全学部入試優遇
74大阪府大阪経済大学情報社会学部入試優遇受験対策講座受験推奨
75大阪府大阪経済法科大学経済学部、法学部経済学部、法学部入試優遇受験対策講座受験推奨
76大阪府大阪工業大学工学部、ロボティクス&デザイン工学部、情報科学部 別ウィンドウで開く入試優遇シラバス受験対策講座受験推奨
77大阪府大阪産業大学経営学部(商学科)入試優遇受験対策講座
78大阪府太成学院大学経営学部経営学部 別ウィンドウで開く入試優遇受験対策講座受験推奨
79大阪府羽衣国際大学シラバス受験推奨
80大阪府阪南大学経営情報学部経営情報学部入試優遇シラバス受験対策講座受験推奨
81兵庫県兵庫県立大学経済学部経済学部経済学部入試優遇シラバス
82兵庫県姫路獨協大学人間社会学群(産業経営学類)人間社会学群(産業経営学類)入試優遇受験対策講座受験推奨
83和歌山県和歌山大学経済学部経済学部経済学部受験対策講座
84岡山県山陽学園大学総合人間科学部入試優遇シラバス受験対策講座
85広島県広島国際学院大学工学部(生産工学科)工学部(生産工学科)工学部(生産工学科)入試優遇
86広島県広島修道大学経済科学部入試優遇受験推奨
87山口県下関市立大学全学部全学部受験推奨
88山口県山口東京理科大学工学部(電気工学科)工学部(電気工学科)
89香川県高松大学経営学部経営学部入試優遇受験対策講座
90香川県香川短期大学経営情報科経営情報科入試優遇シラバス
91福岡県九州産業大学経済学部、商学部、経営学部、芸術学部、国際文化学部経済学部、商学部、経営学部、理工学部、国際文化学部理工学部 別ウィンドウで開く入試優遇受験対策講座受験推奨
92福岡県久留米工業大学機械システム工学科、情報ネットワーク工学科機械システム工学科、情報ネットワーク工学科機械システム工学科、情報ネットワーク工学科入試優遇シラバス受験対策講座受験推奨
93福岡県西南学院大学商学部受験対策講座受験推奨
94福岡県日本経済大学全学部全学部全学部全学部入試優遇受験推奨
95福岡県福岡工業大学短期大学部全学科全学科全学科全学科入試優遇シラバス受験対策講座受験推奨
96長崎県長崎県立大学情報システム学部情報システム学部情報システム学部入試優遇受験対策講座
97大分県別府大学全学部入試優遇シラバス
98大分県別府大学短期大学部全学科
99鹿児島県鹿屋体育大学全学部全学部
100沖縄県沖縄大学法学部、人文学部入試優遇受験推奨
※1 本資料は、大学へのアンケート調査の結果、ご回答いただいた内容を基に、当機構にて概要をまとめたものです。
    最新の情報、詳細につきましては、各大学の募集要項などでご確認ください。
※2 上記の一覧については、調査において「公表可」とご回答いただいた大学のみを掲載しています。
    (他に「公表不可」の大学が25校あります。)